Zapraszamy na lekcje śpiewu rozrywkowego i klasycznego


Na naszych lekcjach uczymy się techniki wokalnej: prawidłowego oddechu i artykulacji, kształtowania słuchu i poczucia rytmu, rozluźniania ciała. Dzięki temu poznajemy i uwalniamy własne możliwości wokalne. Śpiewamy każdy rodzaj muzyki. Pracujemy w sali z pianinem, przestrzenią dla ciała i telewizorem, którego używamy do podkładów instrumentalnych. Podczas zajęć nie używamy mikrofonów ani nagłośnienia – ten sprzęt jest nam potrzebny do ćwiczenia przed konkretnym występem – na przykład koncertem podsumowującym całoroczne grupowe Warsztaty Wokalne, które prowadzimy oprócz indywidualnych konsultacji.

Celem zajęć jest uruchomienie możliwości wokalnych w oparciu o naturalny i fizjologiczny proces łączenia emisji głosu z oddychaniem. Każdy może poprawić, a nawet całkowicie zmienić swój śpiew. Każdy, kto umie mówić, umie też śpiewać.

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”
Ignacy Jan Paderewski

Podstawą naszej metody jest włoska szkoła „bel canto”, czyli „piękny śpiew”, która jest wykorzystywana we wszystkich nowoczesnych metodach nauki śpiewu (SLS, IVA itp.). Pracujemy w oparciu o fizjologię ciała i wzmocnienie psychiczne ucznia, co przy systematycznej pracy zwiększa zakres głosu (pojawiają się swobodne „góry” i „doły”), poprawia jego intonację (znikają „fałsze”), usprawnia ruchliwość i frazowanie.

Osoby zaawansowane, studenci i studentki szkół i uniwersytetów muzycznych oraz śpiewający zawodowo podczas zajęć w naszej szkole pracują na zasadzie intensywnego kursu wokalnego. Głęboka praca docierająca do struktur zakorzenionych w podświadomości, pozbywanie się toksycznych przekonań, przełamywanie barier blokujących twórczość, przyjemność i energia płynące z bycia autentycznym – oto, czym się zajmujemy.

Lekcje obejmują:

  • pracę nad rozluźnianiem i uelastycznianiem ciała,
  • indywidualnie dopasowane ćwiczenia wokalne,
  • wsparcie psychiczne i emocjonalne,
  • konsultacje dotyczące repertuaru,
  • zajęcia umuzykalniające (rytmika, kształcenie słuchu),
  • a dla chętnych także teorię muzyki.

Zajęcia prowadzone są przez panią mgr Agnieszkę Kledzik, dyplomowaną wokalistkę – zapraszamy!